ECOMAX 6 BIO modular Biogas system by AB Energy

מערכת ביו-גז מודולרית מדגם ECOMAX 6 BIO תוצרת חברת AB Energy

Title

Content

רימון אנרגיה

לקוח

קיבוץ להב

אתר

יחידה מודולרית מלאה תוצרת AB Energy מדגם ECOMAX 6 BIO, היחידה מסופקת כיחידה קומפלט הכוללת את כל הרכיבים הנדרשים להפעלת המערכת (לרבות: מתקן טיפול בביו-גז, מחלפי חום, מערכות סינכרון, מדחס, מערכות אוורור, מערכות בקרה וניטור, מערכות שמן ומי קירור (כולל משאבות מילוי), לוחות חשמל ומתגים, מצברי התנעה, מערכת פליטת גזים הכוללת ממיר קטליטי, קירות אקוסטיים להפחתת רעשים כחלק מגוף היחידה, מערכת גילוי אש..) והכל בהתאם לתקינה ולסטנדרטים הנדרשים בי

תאור כללי של הפרויקט

0.6MW

הספק חשמלי

שימוש בחום שיורי

מנוע ביו-גז תוצרת חברת Jenbacher

סוג מנוע

שבועיים

זמן הרכבת המערכת באתר הלקוח

2021

שנת הקמה

תחזוקה מתוכננת מלאה + תחזוקת שבר - מבוצעת על ידי צוות ישראלי מקומי של חברת AB Energy Israel

שירות ותחזוקה

24x7 על ידי חדר השליטה והבקרה העולמי של AB Energy הממוקם בצפון איטליה

ניטור המערכת

בסמוך לאתר הלקוח להבטחת זמינות הפעלה מקסימלית של היחידה וכן להבטחת זמן תגובה קצר במקרה של אירוע תחזוקת שבר

מלאי חלקי חילוף