מערכת קוגנרציה עם צ'ילר ספיגה

פרוייקטים

IMG_20200203_162420.jpg

מפעל פרימור - קיבוץ גן-שמואל

מערכת קו-גנרציה מודולרית מדגם
ECOMAX 33