top of page
תהליך הרכבה ובדיקת מנוע במפעל AB באיטליה

פתרונות

חברת ITEEO בשיתוף הקונצרן העולמי AB Group מספקת פתרונות קוגנרציה (CHP) מודולריות 

מבוססות גז טבעי או ביוגז וכן דודי קיטור המבוססים על טכנולוגיית צינורות מים או צינורות עשן.

יחידת קוגנרציה מבוססת גז טבעי
יחידת קוגנרציה מבוססת גז טבעי

יחידת קוגנרציה מבוססת גז טבעי

חברת ITEEO מתמחה ביישום, הקמה (Full Turnkey Solution), תחזוקה ושירות (O&M) של תחנות כוח המבוססות קוגנרציה (CHP) המופעלות בגז טבעי בהספקים, של מ-300KW עד 10MW.

 

קוגנרציה היא טכנולוגיה המשלבת בין שני תהליכים, ייצור חשמל והפקת חום, במטרה להשיג ניצול יעיל יותר של הגז. ייצור חשמל בדיזל או בטורבינה מתאפיין בנצילות נמוכה ובאובדן חום עקב פליטת גזים וקירור המנועים. קוגנרציה מנצלת מקורות חום אלו וממחזרת אותם לטובת תהליכים תרמיים. כך מושגת נצילות כללית של 65%-85% לעומת 20%-40% בתהליך חד-תכליתי. בנוסף, העלות הכוללת להפקת כוח וחום במערכת קוגנרציה נמוכה מעלויות הייצור בשני תהליכים נפרדים.

  

שימושים מקובלים בקוגנרציה

 

  • ייצור חשמל לצריכה עצמית ו/או לאספקה לרשת החשמל הארצית ומכירה לללקוחות קצה דרך רשת החשמל

  • ניצול האנרגיה המכאנית המופקת כתחליף לחשמל להנעת ציוד מכאני תעשייתי

  • ייצור קיטור ומים חמים על ידי האנרגיה התרמית

  • ניצול החום השיורי הנפלט לחימום אוויר, למוצרי תעשייה וכשמן תרמי

  • שימוש בחום השיורי לתהליכי חימום או להפקת קור

דודי קיטור
   דודי קיטור  

   דודי קיטור  

חברת ITEEO מספקת, מתקינה ומתחזקת דודי קיטור המבוססים על טכנולוגית צינורות מים, צינורות עשן או חשמל.

 

קיטור

מיוצר על ידי הזנת מים למערכת צנרת הקולטת חום שמיוצר בסביבתה על ידי שריפת דלק או גז. המערכת הינה מערכת סגורה ובדרך זו אדי הקיטור מעלה את הטמפ' שלו, או את לחצו או את שניהם גם יחד בתעשיית הקיטור משתמשים במספר מושגים:

 

קיטור רווי

קיטור רווי הוא אדי מים בשיווי משקל כימי עם מים נוזליים. בקיטור רווי יש יחס חד-ערכי בין הלחץ לבין הטמפרטורה, הנקבע מתוך שיווי המשקל של המים בין גז ונוזל. כלומר, אם ידוע לחץ הקיטור הרווי, ניתן לדעת מה הטמפרטורה שלו, ולהפך.  קיטור רווי משמש בדרך כלל במתקנים שבהם נדרשת טמפרטורה גבוהה וקבועה. כל עוד נשמר הלחץ קבוע, אספקת אנרגיה מתבצעת על ידי עיבוי מים, והטמפרטורה לא משתנה.

 

קיטור שחון

קיטור שחון ("יבש") הוא קיטור שהטמפרטורה שלו גבוהה מהטמפרטורה המתאימה ללחץ שלו על-פי טבלאות הקיטור, או - באופן שקול - שהלחץ שלו קטן מהלחץ המתאים לטמפרטורה שבה הוא נמצא. קיטור שחון נוצר כאשר קיטור רווי בא במגע עם משטח בטמפרטורה גבוהה, ועשוי להגיע לטמפרטורות של מאות מעלות צלזיוס. קיטור שחון משמש בדרך-כלל בטורבינות קיטור. במתקנים אלה, הימצאות של טיפות מים עשויה לפגוע בטורבינה. השחנת הקיטור (חימום של קיטור רווי עד שנעשה שחון), מונעת התעבות של טיפות לפני מעבר הטורבינה.

טון קיטור

מושג המתאר את הספק מסירת החום של דוד קיטור.

 

דוד צינורות מים

מושג המתאר אופיין עבודה של דוד קיטור בו המים זורמים בתוך הצנרת ואילו האש המעלה את טמפרטורת ולחץ הקיטור מתרחשים במעטפת שסביב הצנרת.

דוד צינורות עשן

מושג המתאר אופיין עבודה של דוד קיטור בו המים זורמים במעטפת שמסביב לצנרת המותקנת בדוד, ואילו האש המעלה את טמפרטורת ולחץ הקיטור מתרחשים בתוך הצנרת.

bottom of page